ორიგინალი დამტენი და ტესსლერის დამტენი ერთნაირი ხარისხით დატენის ელემენტს?

რა თქმა უნდა, ტესსლერის დამტენი ქართულ ქსელზეა მაქსიმალურად მორგებული და იძლევა საშუალებას დაიტენოს ისეთ ადგილებშიც, სადაც ორიგინალ დამტენს საკმარისი ძაბვა არ მიეწოდება, მაგ: სოფელი, აგარაკი და ა.შ