მწარმოებელი

დამუხტვის დონე

მიმდინარე დონე: 20 %

0 კმ

დამუხტვის დონე: 80 %
0 კმ

დამუხტვა:
60 %
0
კმ
დამუხტვის სიჩქარე
13.8 კმ/სთ
დამუხტვის დრო
17 სთ 27 წთ
დამუხტვის სიმძლავრე
kWh
ავტომობილში შესული სიმძლავრე
kw
კილოვატის ღირებულება
დამუხტვის ღირებულება
311.8
ენერგიის მოხმარება საშუალოდ ≈ 23.8 kWh/100 კმ

ფაზის
ვოლტი

220 V


220 V

ამპერი

A

1 ფაზა

3 ფაზა

დენქცვიტის ტიპი

1 ფაზა

1 фаза

220V, 10A
1 ფაზა

1 ფაზა

1 фаза

220V, 16A
1 ფაზა

1 ფაზა

1 фаза

220V, 32A
1 ფაზა

3 ფაზა

3 фазы

380V, 16A
3 ფაზა

3 ფაზა

3 фазы

380V, 32A
3 ფაზა

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი

მოდელი